top of page

Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture u Slatini i okolnim naseljima doprinosi očuvanju okoliša


7. travnja obilježavamo Svjetski dan zdravlja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije još od 1950. godine. Tim povodom svake godine, raznim aktivnostima, podiže se svijest o određenoj zdravstvenoj temi, a ove godine tema Svjetskog dana zdravlja je „Izgradimo pravedniji, zdraviji svijet“. ​ Uz brigu o zdravlju pojedinca, za zdraviji svijet jednako je važna i briga o zdravlju okoliša i prirodnih resursa, a jedan od najvažnijih je čista voda. Upravo tome, čistoj vodi, očuvanju okoliša i rijeke Drave, zdravlju i boljoj kvaliteti života građana, doprinosi i projekt Aglomeracije Slatina - jednog od strateških projekata grada Slatine kojim će biti riješena kompletna odvodnja grada i prigradskih naselja izgradnjom novoga kanalizacijskog sustava i rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje s priključenjem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te rekonstrukcijom dijela sustava vodoopskrbe. ​ Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina vrijedan je 266,5 milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna, od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te Grad Slatina (8,1 milijuna kuna). Projekt obuhvaća gradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada Slatine i prigradskih naselja Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac. Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

bottom of page