top of page

Javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina"

Na Gradskoj tržnici i Trgu sv. Josipa u Slatini, danas je održano javno predstavljanje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ građanima i zainteresiranim javnostima. Ovaj projekt, čiji je korisnik Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, vrijedan je 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područje grada Slatine i okolnih naselja (Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac). Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.


Javno predstavljanje projekta u Slatini organizirano je u sklopu aktivnosti informiranja i promidžbe, a brojnim zainteresiranim građanima za sva pitanja na raspolaganju su bili Mato Miličić, direktor Komrada i Dario Vrbaslija, pomoćnik direktora za provedbu i financijsko praćenje projekata te informiranje. Tom prilikom, putem promotivnih brošura, predstavljeni su ciljevi i očekivani rezultati projekta aglomeracije Slatina, kao i ciljevi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020.


„Projekt aglomeracije Slatina ušao je u prvu fazu provedbe te su započeli radovi na gradnji UPOV-a i pristupne ceste što je prvi i veliki korak u provedbi projekta. Svrha ovog javnog predstavljanja upravo je u tome da informiramo naše sugrađane o značaju ovog projekta, kao i svim važnim detaljima vezano uz radove i priključenje na buduću novu mrežu“, istaknuo je Dario Vrbaslija.


„Potpisan je ugovor o radovima na izgradnji i rekonstrukciji sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina vrijedan 137,5 milijuna kuna s turskim izvođačem radova Emra Construction te očekujemo skori početak radova. To će značiti osiguranje preduvjeta za novih više od 2 tisuće priključaka na kanalizacijsku mrežu, pripremu za 898 kućnih priključaka na vodoopsrkbu. Isto tako, gradit će se i nova vodoosprema, 33 crpne stanice i 4 kišna preljeva. Dovršetkom projekta konačno ćemo dosegnuti europski standard pristupa javnoj vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži“, naglasio je Mato Miličić, direktor Komrada.


Javnom predstavljanju pridružio se i gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić koji je istaknuo kako je aglomeracija Slatina najvrjedniji projekt u gradu kojim će se u potpunosti riješiti odvodnja, unaprijediti vodoopskrbna mreža te značajno podići kvaliteta života u Slatini i okolici.


Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti, kao nositelj ovog vrijednog projekta i u narednom će periodu nastaviti s aktivnostima informiranja građana o svim fazama provedbe projekta aglomeracije Slatina te ih u fazi radova redovito obavještavati o području radova, posebnoj regulaciji prometa, povremenim prekidima vodoopskrbe i svim za njih važnim informacijama.
Comments


bottom of page