top of page

Potpisan Sporazum o nastavku izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Slatina

U prostorima Komrada u Slatini danas je potpisan Sporazum s odabranim izvođačem radova, tvrtkom Brana d.o.o. iz Virovitice, na projektu  „Nastavak izgradnje i rekonstrukcije sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Slatina“ u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina“. Ovime Komrad d.o.o. kao nositelj Projekta nastavlja s izgradnjom nedostajuće i rekonstrukcijom postojeće vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje.Sporazum su potpisali Slavko Rajnović, direktor Brana d.o.o. i Mato Miličić, direktor Komrad d.o.o., a potpisivanju Sporazuma prisustvovali su i župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Slatine Ilija Nikolić, direktor VGO za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda Željko Kovačević te predstavnici izvođača radova, upravljanja projektom i nadzora.


Radovi u okviru ovog Sporazuma vrijedni su 29.779.948,57 EUR bez PDV-a. U aglomeraciji Slatina izvest će se  nastavak rekonstrukcije i sanacije kanala na postojećom mješovitom sustavu u ukupnoj dužini 4,3 km. Planirani novi sustav prema predloženoj varijanti pored rekonstrukcije i sanacije predviđa izgradnju 57,6 km novih cjevovoda. Uz to se predviđaju 33 crpne stanice i 4 rasteretne građevine (kišna preljeva). Pored ovih osnovnih građevina grade se i prateće građevine kao što su revizijska okna (na gravitacijskim kanalima), odnosno zasunska okna (na tlačnim cjevovodima). Na vodoopskrbnom sustavu sanirat će se cjevovod u dužini od 5,4 km izgraditi novi cjevovod u dužini 6,7 km. S obzirom na to da  vodosprema ''Slatina'' ne osigurava potrebne količine za vodoopskrbu stanovništva, na čestici postojeće vodopspreme izgradit će se nova kapaciteta 1000 m3. Ukupno očekivano trajanje izvršenja radova u okviru ovog Sporazuma je 31.12.2025.


Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina“ ukupno je vrijedan 59.765.729,59 EUR, a sufinancira se sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 47.812.583,67 EUR, a bespovratna sredstva iznose 34.458.801,10 EUR. Dodatno, projekt sufinanciraju i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH s 5.786.193,99 EUR, Hrvatske vode s 5.786.193,99 EUR te Grad Slatina s 1.781.394,59 EU.


Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područje grada Slatine i okolnih naselja (Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac).  Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

 


Σχόλια


bottom of page