top of page

Potpisan Ugovor za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda


U Maloj gradskoj vijećnici u Slatini danas je održano potpisivanje Ugovora za projektiranje, izgradnju i probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Slatina unutar projekta „Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatine“. Ugovor su potpisali direktor tvrtke Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti Mato Miličić i Marko Škoberne, predsjednik uprave tvrtke Esotech d.d. iz Slovenije čija je ponuda, nakon provedene javne nabave, izabrana kao najpovoljnija. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić te predsjednik Gradskog vijeća grada Slatine Dario Vrbaslija. Ugovor za projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a Slatina, vrijedan 39.662.345,63 HRK, obuhvaća projektiranje, istražne radove i ishođenje dozvola, građevinske radove, dobavu i montažu strojarske i elektrotehničke opreme UPOV-a, radove na infrastrukturi, internim prometnicama i krajobraznom uređenju, pokusni (probni) rad UPOV-a te obuku zaposlenika. „Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji ćemo u okviru projekta Aglomeracije Slatina izgraditi moći će sve otpadne vode grada Slatine i okolnih naselja pročistiti do trećeg stupnja, što je skoro čista voda koja će se ispuštati u okoliš. To će značajno pridonijeti zaštiti okoliša i očuvanju naše rijeke Drave. U konačnici, izgradnja kanalizacije u gradu Slatini doprinijet će poboljšanju kvalitete života građana“, istaknuo je Mato Miličić, direktor tvrtke Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti. Gradonačelnik Grada Slatine Denis Ostrošić naglasio je kako vjeruje u uspješnu suradnju tvrtki Komrad i Esotech na ovom projektu na zadovoljstvo građana grada Slatine kojima će, kroz projekt aglomeracije, novi kilometri vodovodne i kanalizacijske mreže omogućiti bolju kvalitetu života. Projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV-a „Slatina“ aktivnost je u okviru projekta Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina čiji je korisnik Komrad d.o.o. za vodne djelatnosti. Ovaj projekt aglomeracije vrijedan je 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te Grad Slatina (8,1 milijuna kuna). Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područje grada Slatine i okolnih naselja (Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac). Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.
Comments


bottom of page