top of page

Izgradnja nove vodnokomunalne infrastrukture u Slatini i okolnim naseljima doprinosi očuvanju okoliša, čistoj vodi i zdravlju građana

7. travnja obilježavamo Svjetski dan zdravlja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije još od 1950. godine. Tim povodom svake godine, raznim aktivnostima, podiže se svijest o određenoj zdravstvenoj temi, a ove godine tema Svjetskog dana zdravlja je „Izgradimo pravedniji, zdraviji svijet“.

Uz brigu o zdravlju pojedinca, za zdraviji svijet jednako je važna i briga o zdravlju okoliša i prirodnih resursa, a jedan od najvažnijih je čista voda. Upravo tome, čistoj vodi, očuvanju okoliša i rijeke Drave, zdravlju i boljoj kvaliteti života građana, doprinosi i projekt Aglomeracije Slatina -  jednog od strateških projekata grada Slatine kojim će biti riješena kompletna odvodnja grada i prigradskih naselja izgradnjom novoga kanalizacijskog sustava i rekonstrukcijom postojećeg sustava odvodnje s priključenjem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te rekonstrukcijom dijela sustava vodoopskrbe.

Projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Slatina vrijedan je 266,5 milijuna kuna. Prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna, od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te Grad Slatina (8,1 milijuna kuna). Projekt obuhvaća gradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada Slatine i prigradskih naselja Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac. Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

Copy of Copy of Copy of Add a heading (1
bottom of page